Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da ćemo odvoz komunalnog otpada (miješani komunalni otpad, papir, plastika, biootpad, staklo i metal) koji bi se prema rasporedu trebao obaviti 25.12. na Božić odvoziti dva dana ranije, u subotu 23.12.

Odvoz komunalnog otpada (miješani komunalni otpad, papir, plastika, biootpad, staklo i metal) koji bi se prema rasporedu trebao obaviti 1.1. na Novu godinu odvozit će se u subotu 30.12.
Molimo korisnike kojima se otpad odvozi ponedjeljkom u dnevnom terminu da spremnike iznesu u subotu najkasnije do 6h ujutro, a one korisnike kojima se odvoz obavlja ponedjeljkom u noćnom terminu da svoje spremnike iznesu u subotu do 14h.

Odvoz komunalnog otpada za blagdan Sv. Stjepana 26.12. obavljat će se prema redovnom rasporedu.
Reciklažna dvorišta kojima upravlja Unikom neće raditi 25. i 26.12.