Obavještavaju se građani da od 1. ožujka 2017. bez plaćanja propisane naknade građevni otpad (u količini do 2,5 m3po jednom dovozu) mogu dva puta godišnje odložiti na reciklažno dvorište Lončarica Velika.

Građani grad Osijeka otpadni tekstil mogu odložiti na reciklažnom dvorištu Zeleni otok, Jug II kao i na postojećim lokacijama eko otoka,a od 1. ožujka 2017. otpadni tekstil moći će se predati i na kućnom pragu pozivom na broj 091 75 23 525.