Poštovani,
Obavještavamo korisnike naših usluga da će se odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog papira i plastične ambalaže dana 15. kolovoza 2018. – Velika Gospa, odvoziti prema redovitom rasporedu, molimo građane da svoje spremnike iznesu prema rasporedu.
Zoološki vrt otvoren je za sve posjetitelje, skela „Tvrđavica“ (kompa) vozi prema redovnom rasporedu.