Maribor je prepoznat u Europi kao razvojno orijentiran grad, jedan od prvih u Sloveniji koji je uspostavio koncept kružnog gospodarstva. Na međunarodnoj konferenciji predstavnici općine Maribor predstavili su aktualne projekte kružnog gospodarstva i primjere dobre prakse kao što su sortiranje otpada i Tam Europe koji razvija prvi električni autobus za gradski putnički prijevoz.
Glavna tema bila je poticanje i budućnost kružnog gospodarstva u svijetu na način da na otpad ne trebamo gledati samo kao na smeće već kao na sirovinu za stvaranje dodatne vrijednosti novih proizvoda. Tijekom konferencije direktor tvrtke Unikom Davor Vić održao je prezentaciju o razvrstavanju otpada u Osijeku. Tijekom boravka u Mariboru zamjenik gradonačelnika održao je i sastanak sa počasnim konzulom Republike Hrvatske u Republici Sloveniji Šimom Ivanjkom.

No, jedan od najvažnijih razloga posjeta Sloveniji bila je prilika vidjeti novi pogon za obradu miješanog komunalnog otpada u sekundarne sirovine, čime si je Maribor postavio vrlo visoke ciljeve u vidu dosezanja stope reciklaže otpada od 77%. Sortirnica ima godišnji kapacitet od 40.000 tona miješanog komunalnog otpada i dimenzionirana je kako bi imala regionalni potencijal. Bila je to prilika da se razmijene iskustva, a sve s ciljem bolje uspostave sustava otpada na kojem Grad Osijek i tvrtka Unikom već dugo rade. U sklopu posjeta Mariboru Piližota je obišao i poznatu Tvornicu automobila Maribor (TAM) koja je trenutno u završnoj fazi testiranja novih modularnih električnih autobusa koje će potom pustiti na tržište Europske unije, a kasnije, ovisno o potražnji, i šire.