Direktor Unikoma Igor Pandžić u DV “Latica” predstavio je nastavak projekta izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom „Eko City LegOSi“.

Naime, Unikom d.o.o. i Grad Osijek, sukladno zakonskim obvezama kontinuirano provode razne izobrazno-informativne aktivnosti po pitanju gospodarenja otpadom, a koje su značajno doprinijele da grad Osijek, kao prvi od velikih gradova u Hrvatskoj, već drugu godinu za redom dostigne stopu veću od 50% (51,26%) odvojeno sakupljenog otpada.

Projektom „Eko City LegOSi“ provodi se sustavna kampanja s posebnim naglaskom na najmlađe – djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Kampanja ima svoj univerzalni dizajn Eko City LegOSi likove koji predstavljaju određenu vrstu otpada (Zdena Metalac, Janko Organko, Teta Plastika, Teglica Verica, Mirko Papirko) koji na jednostavan način prenose poruku kako odvajati otpad u kućanstvu.