Gradonačelnik gosp. Ivan Vrkić  zajedno sa direktorom Unikoma Davorom Vićem održao je tiskovnu konferenciju u petak 17.03.2017. na Sjenjaku ispred kč.br. 115 gdje se izvršila i podjela komposta stanarima zgrade koja je tijekom 2016. god. prikupila najviše biootpada.

Prije točno godinu dana podjelom prvih posuda za biootpad stanovnicima u najvećem osječkom naselju kolektivnog stanovanja-Sjenjaku obilježili smo početak uspostave sustava odvojenog prikupljanja i obrade biološkog otpada u gradu Osijeku kao prvog grada u istočnom dijelu Hrvatske koji je uspostavio kompletan sustav prikupljanja biootpada. Posude za biootpad nabavljene su u sklopu projekta REGION2SUSTAIN iz IPA prekogranične suradnje HR-HU 2007.-2013. koji su proveli Unikom i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje,te Općina Beremend u Mađarskoj.

Godinu dana nakon podjele prvih posuda  Unikom će građanima zahvaliti na njihovom trudu i zajedničkoj suradnji podjelom gotovog proizvoda-komposta koji je nastao obradom  biootpada na kompostani. U ovoj akciji svaki stan u zgradi koja je postigla najbolje rezultate u prikupljenoj količini biootpada, čime se ujedno smanjila i količina miješanog komunalnog otpada dobiti će vreću od 10l komposta i po dvije sadnice balkonskog bilja.

Osim na Sjenjaku kompost i sadnice podijelit će se i u Retfali stanarima na Vij.Petrove gore 8 i Ljudevita Posavskog 4.