Na temelju članka 35. Društvenog ugovora, direktor Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11a, 10. siječnja 2020. godine objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje ponuda za otkup otpadnog papira i
zbrinjavanje otpadne plastike

I

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za otkup i zbrinjavanje neopasnog nesortiranog otpada kako slijedi:

1. OTPADNI PAPIR (papir i karton i papirna i kartonska ambalaža, ključni br. 20 01 01 i 15 01 01), procijenjena godišnja količina – 2400 t i
2. OTPADNA PLASTIKA (plastika i ambalaža od plastike, ključni br. 20 01 39 i 15 01 02), procijenjena godišnja količina 1000 t

Cijeli dokument javnog poziva preuzmite na LINK-u

Obrazac ponude preuzmite na LINK-u