Temeljem članka 34. stavka 1. Pravilnika o održavanju cesta (“Narodne novine” br. 90/14.) i članka 34. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13 i 11/13 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Osijeka 31. listopada 2014. donosi Izvedbeni program zimske službe na održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka u zimskom razdoblju 2014./2015.

Službeni dokument možete pogledati ovdje.