Zajednički sastanak predstavnika stanara,vijećnika GČ Retfala i predstavnika Unikoma održao se u GČ Retfala u utorak 17.05.2016. Sa podjelom posuda za biootpad Unikom nastavlja u naseljima Ljudevita Posavskog i Vij.P.Gore, stoga je u sklopu sastanka održana kratka prezentacija samih posuda kao i njihova primjenu u kućanstvu.

Posude za biootpad nabavljene su u sklopu projekta REGION2SUSTAIN iz IPA prekogranične suradnje HR-HU 2007.-2013. koji provode Unikom i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje,te Općina Beremend u Mađarskoj.