Ujedno obavještavamo korisnike naših usluga da će se na sam blagdan, u četvrtak, 5. kolovoza 2021., odvoz otpada odvijati prema redovitom rasporedu.
Također, za posjetitelje je otvoren ZOO vrt od 09:00 do 20:00 sati, a kompa vozi od 09:00 do 21:00 sat.