U srijedu 13.04.2016. god. projektni tim Unikoma i Regionalne razvojne agencije SIB posjetili su tvrtku BIOKOM u Pečuhu, te obišli regionalno odlagalište otpada i kompostanu. Unikom u suradnji s RRA intenzivno radi na pripremi novog EU projekta za IPA prekograničnu suradnju HR-HU, te je i ova posjeta bila usmjerena pronalaženju partnera s Mađarske strane i pripremu projektne ideje.