Od ožujka 2014. na Šetalištu kardinala Franje Šepera Radna jedinica “Graditeljstvo” radi na rekontrukciji nogostupa i ceste.

Srušena je komplenta konstrukcija nogostupa, složeni su novi cestovni rubnjaci i postavljena je nova konstrukcija nogostupa sa završnom obradom i betonskom galanterijom (kockama). Radovi na rekonstrukciji nogostupa su završeni, a trenutno se radi na cesti.

Na cesti je isfrezan oštećeni sloj asfalta, a u pripremnim radovima su zamijenjene oštećene slivne rešetke, vodovodne kape i poklopci revizionih okana.

U tijeku je postavljanje habajućeg sloja asfalta AB11 u dužini 242 metra i širine 3,30 m.

Završetak ovih radova predviđen je idućega tjedna.