Analitičko izvješće nakon uzorkovanja i analize soli za posipavanje cesta i staza u zimskom održavanju, a u svrhu ocjene zdravstvene ispravnosti soli.

Izvješće u .PDF formatu preuzmite OVDJE