Radno vrijeme Unikom d.o.o.

Na sljedećem linku možete pogledati radno vrijeme svih Unikom d.o.o. službi i servisa:
RADNO VRIJEME

Molim vas, pojasnite što sve spada pod glomazni otpad i kako mogu naručiti uslugu odvoza istog otpada?

Glomazni otpad prikuplja se jednom godišnje na lokaciji korisnika usluge pozivom na besplatni info telefon 0800 200 025 pri čemu se ova usluga ne naplaćuje. Korisnik javne usluge glomazni otpad odlaže ispred vlastitog stambenog objekta. Količina odloženog glomaznog otpada ograničena je na 2m³. Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada u spremnik za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Glomazni otpad je svaki predmet koji je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljanti u sklopu usluge prikupljanja miješanog kounalnog otpada.

Više o glomaznom otpadu saznajte ovdje: IZVADAK IZ NAPUTKA O GLOMAZNOM OTPADU

Poštovani, molim Vas da nešto poduzmete u svezi orezivanja drveća ispred stambene zgrade……u ulici…… jer su se grane drveća spustile prenisko, te udaraju u prozore i smetaju prolazu. Drveće izgleda kao da se suši, pa bi ga možda bilo dobro i ukloniti.
Unikom, kao gradsko komunalno poduzeće, radi sve poslove po nalogu Grada Osijeka.
Radna jedinica “Zelenilo” može samostalno oblikovati krošnju da ne dodiruje pročelje, naravno samo u fazi mirovanja, a ne pune vegetacije.
Krošnja se može urediti na način da se uklone donje grane koje smetaju prolazu ili da se uklone grane koje dodiruju pročelje i krovište.
No, ukoliko stanari žele uklanjanje stabla, a koje je doista potpuno osušeno, RJ “Zelenilo” će ga ukloniti.
Ali, ukoliko nije posve osušeno, a stvara problem stanarima, u tom slučaju svi stanari stambene zgrade (ili ako se radi o više kućnih brojeva jedinica kolektivnog stanovanja) moraju biti suglasni za navedeno orezivanje i svojim potpisima to potvrditi, te takvu zamolbu proslijediti u svoju gradsku četvrt / mjesni odbor.
Tada GČ ili MO potpisanu zamolbu proslijeđuju u Grad Osijek, te, ukoliko je stučna procjena Odsjeka za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potreba uklanjanje konkretnog drveća, izdaje se nalog Unikomu da se isto i učini.

Na koji način se može izvršiti promjena naziva na uplatnicama radi promjene vlasnika nekretnine i koja je dokumentacija potrebna?
Dokumente na temelju kojih bismo izvršili promjenu korisnika usluge u našoj evidenciji možete dostaviti e-mailom na adresu unikom@unikom.hr
Dokumenti koji dokazuju potrebu promjene su: kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, izvadak iz zemljišnih knjiga, vlasnički list…

Zbog čega vaša ralica nije prošla našom ulicom ……? Snijega je toliko da auto jednostavno ne može proći ulicom. Ralicu nismo vidjeli ni prošle godine, a uredno plaćamo vaše usluge.
Žao nam je zbog neugodnosti, no, kao što Vam je poznato, Unikom radi sve po nalogu Grada Osijeka, odnosno samo je izvođač radova.
Kao takvi nismo ovlašteni mijenjati prioritete koji su propisani Operativnim programom radova na održavanju nerazvrstanih cesta, pješačkih površina i biciklističkih staza na području Grada Osijeka, a koji je donio gradonačelnik Grada Osijeka.
Vaša ulica, na žalost, nije u prioritetima, a što možete i provjeriti na internet stranici Unikoma www.unikom.hr
Stoga Vas moramo uputiti na Grad Osijek, konkretno na Upravni odjel za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet te zaštitu okoliša, koji bi, nakon Vašeg dopisa, mogao izdati nalog Unikomovoj Zimskoj službi i tek tada smijemo pristupiti radovima.
Slobodni smo Vas podsjetiti da su građani dužni počistiti snijeg na površinama ispred svojih domova ili poslovnih prostora.

Molim vas, pojasnite što se sve smije odlagati u žute vreće za plastiku – možemo li tu odložiti najlonske vrećice koje spadaju u termoplastiku, vrećice od suhe životinjske hrane, plastično pakiranje toalet papira, celofan, ili npr. tjestenine?
U žutu plastičnu vreću možete odložiti sve navedeno, uz PVC vrećice, folije, plastičnu ambalažu od jestivog ulja, octa, destilirane vode, sredstva za čišćenje i pranje (Likvi….) , kozmetike (šamponi, tekući sapuni…) plastične čaše od jogurta i slično.

Zašto se plastični otpad ne kupi jednom tjedno, kao i komunalni otpad? Plastični otpad u vreći nakon nekog vremena počne neugodno mirisati. A što se tiče vreća, zanima me hoćete li ih vi i dalje nositi ili se mi moramo sami pobrinuti za njih?
Za sada je dinamika prikupljanja i odvoza plastičnog otpada jednom mjesečno, te preporučujemo da sav plastični otpad, prije nego ga odložite u za to predviđenu žutu vreću, properete kako bi se izbjegao neugodan miris.
Ukoliko ste potrošili žute PVC vreće za prikupljanje plastičnog otpada, možete novih deset komada podići na blagajni Unikoma, Ružina 11a.

Nakon zadnjeg odvoza smeća zamijetio sam da je pukla jedna “šarka” na zelenoj kanti za komunalni otpad. Može li se ista kanta popraviti?
Ako se mehanizam može popraviti, naši će djelatnici doći k Vama i popraviti istu, a ako je nemoguće popraviti, dostavit će Vam novu posudu za komunalni otpad. Molimo Vas, ostavite svoje podatke kolegici na našem besplatnom zelenom telefonu 0800 200 025 radi konkretnog dogovora.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA UPITA  GRAĐANA I MEDIJA:
-poštom ili osobno na adresu Unikom d.o.o., Ružina 11/a, Osijek,
-telefaksom na broj 031/372 683,
-e-poštom na unikom@unikom.hr