INFO TEL 0800 200 025 | +385 31 374-212

Kontakt

Unikom d.o.o
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Ružina 11a, 31000 Osijek HR

+385 31 374 212 / centrala
+385 31 374 211 / direktor
unikom@unikom.hr

INFORMACIJE

info@unikom.hr

PROFIL
TVRTKE

M.B. 3013421
OIB: 07507345484
Trgovački sud u Osijeku – MBS:030060225

RAČUN TVRTKE

IBAN HR6223600001101861733
ZAGREBAČKA BANKA D.D.

RAČUN TVRTKE

IBAN HR8123400091100164914
Privredna banka Zagreb d.d.

RAČUN TVRTKE

IBAN HR0925000091102015249
Addiko bank d.d.

TEMELJNI
KAPITAL

8.495.732,96 EUR
u cijelosti uplaćen

 

ČLAN
UPRAVE

direktor: Igor Pandžić, mag. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Josip Mihaljević, bacc. ing. el.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA I REKLAMACIJE:
– putem pošte na UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Ružina 11/a, 31000 Osijek
– putem elektroničke pošte na adresu: info@unikom.hr
– osobno na urudžbeni zapisnik u uredu direktora, odnosno u knjigu pisanih prigovora/reklamacija na našem naplatno – prodajnom mjestu

Molimo Vas da u prigovoru navedete Vaše ime i prezime te adresu stanovanja ili adresu elektroničke pošte za dostavu odgovora.
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Sukladno članku 27. stavku 1. i 4. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 19/22) nakon primitka odgovora na pisani prigovor potrošač
može podnijeti reklamaciju povjerenstvu za reklamacije potrošača, na jedan od gore opisanih načina.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača odgovorit će na reklamaciju u pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

UNIKOM d.o.o.

Besplatni info telefon 0800 200 025