NABAVA 2024. :

Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2024. godinu

OBJAVE JAVNA NABAVA 2024.

Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja potpisali su izjave o postojanju / nepostojanju sukoba interesa.

Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa – direktor
Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa – predsjednik Nadzornog odbora
Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa – član Nadzornog odbora
Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa – član Nadzornog odbora


NABAVA 2023. :

Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2023. godinu

Odluke o izmjenama i dopunama plana nabave 2023.

-OBJAVE JAVNA NABAVA 2023.

Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja potpisali su izjave o postojanju / nepostojanju sukoba interesa.

Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa – direktor
Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa – predsjednik Nadzornog odbora
Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa – član Nadzornog odbora
Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa – član Nadzornog odbora


NABAVA 2022. :

Registar – EOJN – 2022

Plan nabave za 2022. – 2. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2022. – 1. izmjena i dopuna

Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave 2022.

Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2022. godinu

OBJAVE JAVNA NABAVA 2022.

OBJAVE JEDNOSTAVNA NABAVA 2022.


ARHIVA JAVNA NABAVA:

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2021. godinu

Pregled nabave za 2021. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2020. godinu

Pregled nabave za 2020. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2019. godinu

Pregled nabave za 2019. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2018. godinu

Pregled nabave za 2018. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2017. godinu

Pregled nabave za 2017. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2016. godinu

Pregled nabave za 2016. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2015. godinu

Pregled nabave za 2015. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2014. godinu

Pregled nabave za 2014. godinu pogledajte OVDJE