Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama:

Freza za snijeg, objava 15.10.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Usluga financijskog leasinga za nabavu snježnog pluga – 2 kom., rotacijskog silosnog posipača – 2 kom. i mješalice mokrog sredstva – 1 kom., objava 07.10.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Sol za ceste, objava 16.09.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Lomljeni kamen, objava 19.07.2013.

 • Dokumnetaciju pogledajte ovdje

Dijelovi poljoprivrednih strojeva, objava 24.04.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Plastične vrećice, objava 10.04.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Rezervni dijelovi i usluge servisa za vozila Mercedes, objava 08.04.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Rezervni dijelovi i usluge servisa za vozila Man, objava 08.04.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Rezervni dijelovi i usluge servisa za vozila Iveco, objava 08.04.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Rezervni dijelovi za nadogradnje specijalnih vozila, objava 28.03.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Usluga financijskog leasinga za najam hidrauličnog stroja za uklanjanje panjeva – bušač panjeva, objava 22.03.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Beton, objava 05.03.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Građevinski materijal za odvodnju cesta, objava 05.03.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

 Meso za životinje, objava 25.02.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Usluga financijskog lesinga za najam kamiona kipera sa dizalicom i pripremom za zimsku službu, objava 25.02.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Betonska galanterija, objava 13.02.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Šljunak i pijesak, objava 13.02.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Oprema za dječja igrališta, objava 11.02.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Zaštitna ljetna odjeća i obuća, objava 08.02.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Gume za vozila, objava 06.02.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Usluga financijskog leasinga za nabavu specijalnih komunalnih vozila za prikupljanje selektiranog otpada – 2kom., objava 05.02.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

HDPE kante, zapremine 120 lit., u plavoj boji sa ugrađenim RFID transponderima (10 000 kom), objava 04.02.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Kamen tucanik, objava 29.01.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Dizel gorivo i motorni benzin, objava 29.01.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Asfalt, objava 29.01.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Usluge financijskog leasinga za najam vibracijskog tandem valjka i oscilatorno-vibracijskog tandem valjka, objava 21.01.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Usluge financijskog leasinga za najam kosilica – 2 kom., objava 21.01.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Tandem traktorska prikolica, objava 18.01.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Prometni znakovi, objava 11.01.2013.

 • Dokumentaciju pogledajte ovdje

Informacija o izjavljenoj žalbi na dio dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave

INFORMACIJA-O-IZJAVLJ-ZALBI-FREZA ZA-SNIJEG-23.10.13
(.pdf format, 79KB)

Dopuna plana nabave za 2013. godinu

IZMJENA-PLANA-NABAVE-2013.-30.08.2013
(.pdf format, 287KB)

Plan nabave UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2013. godinu

PLAN_NABAVE-2013_godina

(.pdf format, 300 KB)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

REGISTAR-UGOVORA-2013

(.pdf format, 163KB)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini

REGISTAR-UGOVORA_2012

(.pdf dokument, 163 KB)