Unikom d.o.o. – je komunalno poduzeće u većinskom vlasništvu Grada Osijeka koje brine o čistoći i ugodnom življenju u gradu. Već godinama ulažemo u sistem održivog gospodarenja otpada te trenutno građanima omogućujemo odvajanje 6 vrsta otpada na kućnom pragu u stambenim zgradama. Brinemo se i za Osječke parkove, perivoje i fontane kao i za nerazvrstane ceste, pločnike, trgove i pješačke prelaze. Posljednjih 40 godina upravljamo i Osječkim Zoološkim vrtom. Na projektu 2RegionsZOOSustain, kao vodeći partner, koordiniramo provedbom cijelog projekta a posebno nastojimo promovirati upotrebu obnovljivih izvora energije i edukaciju o zaštiti okoliša.
English:
Unikom ltd – We are public utility company, majority owned by the City of Osijek, in charge of cleanliness and comfortable living in the city. For years now we have been investing in the sustainable waste management and, at the moment, all those living in high – rises can sort out six strains of waste at their doorsteps. We are taking care of Osijek’s parks, fountains and green areas as well as city’s roads, pedestrian crossings and sidewalks. For the last 40 years we are in charge of managing Osijek’s ZOO. On the project 2RegionsZOOSustain, as a lead partner, we will coordinate project’s implementation and in particularly we will tray to promote use of RES and education for environment.