Naziv projekta: Cross-border Co-operation on Creating Sustainable Region and Source Efficient Society

Skraćeni naziv: 2Regions2Sustain

Glavni nositelj: Unikom d.o.o. Osijek

Partneri u projektu:

Biokom Ltd., Pečuh, Mađarska;

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek, Hrvatska;

Razvojna agencija grada Pečuha, Pečuh, Mađarska;

 

Financiranje: 85% iznosa projekta financirano je iz sredstva Europske unije – Interreg V-A program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Glavni cilj projekta 2REGIONS2SUSTAIN je jačanje kapaciteta prekograničnih subjekata koji se bave gospodarenjem otpadom s posebnim naglaskom na zbrinjavanje biootpada.

 

Ključne aktivnosti: Organizirat će se događanja usmjerena povezivanju dionika gospodarenja otpadom s obje strane granice, nabaviti će se 3600 kompostera za upotrebu u kućanstvima, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama u Osijeku i Pečuhu te izraditi analiza regionalnih politika Europske unije u svezi kružnog gospodarstva i gospodarenja otpadom te njihovog predviđenog učinka na prekograničnu regiju Mađarske i Hrvatske. Na temelju analize izradit će se i priručnik. Poseban osvrt analiza će dati i na potencijal stvaranja novih radnih mjesta potrebnih za zadovoljavanje EU propisa u području kružnog gospodarstva, tzv. „green jobs“. Partneri će kroz radionice građanima prenijeti ideju kružnog gospodarstva i uputiti ih kako obraditi bio-otpad u vlastitom domu.

Aktivnosti koje će se provoditi u Hrvatskoj su nabavka 2.000 posuda od 16l za korisnike u kolektivnom stanovanju, 120 posuda od 120l za bio-otpad u kolektivnom stanovanju, 300 kompostera za individualno stanovanje, edukacija građana kroz edukativne radionice te podjela 1.000 edukativnih priručnika.

 

Ukupna vrijednost projekta je 273.009,38 €, od čega je EU sufinanciranje 232.057,96 €.

Web stranica programa: http://www.huhr-cbc.com

huhr_logo_EN_large1

INTERREG_LOGO EN 1

Slogan ENG 1

Sadržaj je isključiva odgovornost Unikoma d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.