Odlukom o komunalnom redu propisana je obveza uklanjanja snijega i leda sa javnih prometnih površina i pokrova uz javne prometne površine čim nastanu zimski uvjeti korištenja javnih površina.

Zimski uvjeti nastaju kada snijeg napada do visine od 5 cm ili nastaje trajna zaleđenost javnih površina. Led se s javnih prometnih površina uklanja čim nastane.

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz zgradu je obveza vlasnika ili korisnika stanova i poslovnih prostora, a uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz neizgrađeno građevinsko zemljište je obveza vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta i to u cijeloj dužini čestice bez obzira koji dio čestice je izgrađen.

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa ispred uličnih poslovnih prostora je obveza vlasnika ili korisnika tih prostora, a uklanjanje snijega i leda s nogostupa ispred kioska i pokretnih naprava je obveza vlasnika ili korisnika kioska ili pokretne naprave.

O uklanjaju snijega i leda s kolodvora, tržnica, sajmišta, groblja i otvorenih športskih terena je u obvezi vlasnika ili pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno upravljanje tim prostorima. Uklanjanje snijega i leda s parkirališta koja su u sustavu naplate je u obvezi koncesionara, a s autotaksi stajališta prijevoznika koji obavljaju autotaksi djelatnost.

Odlukom o komunalnom redu predviđene su prekršajne odredbe za nepridržavanje prethodno navedenih obveza i to u iznosu od 2.500,00 kuna za pravnu osobu, 800,00 kuna za fizičke osobe obrtnike, i 500,00 kuna za fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Uklanjanje snijega i leda sa javnih prometnih površina (prometnica i nogostupa izvan objekata) obavlja Unikom d.o.o. skladno operativnim planu rada zimske službe koji donosi Gradonačelnik.

Izvor: Grad Osijek

Odluka o komunalnom redu Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14A10., 1115., 216 i 516.