Ugovor o koncesiji sa Općinom Čepin možete preuzeti ovdje –  Ugovor o koncesiji – Opcina Cepin