Poduzeće Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, u pretežitom vlasništvu Grada Osijeka, ima osnovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Unikom tu svoju zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima Grada Osijeka, te gradu kao uređenoj urbanoj sredini.

Najvažniji zadatak uprave u 2012. godini bio je konsolidacija poslovanja. Nakon što smo poslovnu 2011. završili s dobitkom od 51.322 kn, u 2012. godini mnogo toga je učinjeno na racionalizaciji poslovanja, te je ostvaren pozitivni poslovni rezultat od 187.775 kuna.

Racionaliziran je broj zaposlenih u svim radnim jedinicama i načinjen program zbrinjavanja viška radnika koji je provođen prema pozitivnim zakonskim propisima.

Poslovanje tvrtke UNIKOM u 2012. godini obilježeno je s više značajnih karakteristika od kojih navodimo najvažnije:

 • pozitivan poslovni rezultat;
 • realizacija Programa održavanja čistoće javno prometnih površina u Gradu Osijeku ;
 • realizacija Programa održavanja javnih zelenih površina i fontana u Gradu Osijeku;
 • realizacija Programa održavanja vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama Grada Osijeka;
 • rad zimske službe na nerazvrstanim cestama u Gradu Osijeku;
 • realizacija Programa održavanja pješačkih zona, staza i trgova u Gradu Osijeku;
 • sakupljanje i odvoz komunalnog otpada iz Grada Osijeka, općine Čepin, općine Antunovac i općine Ernestinovo;
 • radovi na sanaciji odlagališta Lončarica Velika;

U skladu s europskim standardima tvrtka Unikom d.o.o. 2004. godine uvela je, primjenjuje i održava sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008.
U svibnju 2010 god. u Unikomu je implementiran sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004.

U 2012. godini, Unikom d.o.o. je izlagao na atraktivnim izlagačkim prostorima: na 15. Osječkom jesenskom sajmu na Pampasu, 19. Osječkom proljetnom sajmu na Pampasu , 5. Sajmu cvijeća Florafest u Sb., 19. Interstas gdje smo dobili posebno priznanje za izuzetan doprinos nominaciji grada Osijeka – Zlatni cvijet Europe 2012. i osvajanju bronce. Ove godine smo također, po prvi puta sudjelovali na Sajmu lova, ribolova i turizma održanog na Pampasu.

Unikom je organiziran u četiri glavne radne jedinice:

 • RJ Čistoća
 • RJ Zelenilo
 • RJ Graditeljstvo
 • RJ Zoološki vrt