U gradu Osijeku selektirani otpad može se odložiti na reciklažno dvorište Zeleni otok na Jugu II.
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Zeleni otok je svaki radni dan, vikendom i blagdanima od 6:00 do 22:00 sata.
Na reciklažnom dvorištu građani mogu odložiti sve vrste otpada propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadom.
U izgradnji su još dva reciklažna dvorišta u GČ Retfala i Gornji grad, a u planu je izgradnja i reciklažnog dvorišta u GČ Donji grad.

Vrste otpada koje se mogu odložiti na Zelenom otoku pogledajte ovdje: