U gradu Osijeku selektirani otpad može se odložiti na reciklažno dvorište Jug II, reciklažno dvorište Gornji grad i reciklažno dvorište Retfala.

Adrese reciklažnih dvorišta:

Kapelska 83 – Retfala

Ulica Sv. L. B. Mandića 18/a – Gornji grad

Ulica J. Reihl-Kira bb – Jug II

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta je:

Na reciklažnom dvorištu građani mogu odložiti sve vrste otpada propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadom.
Vrste otpada koje se mogu odložiti pogledajte ovdje: