Reciklažno dvorište je fiksno nadzirano mjesto za odvojeno odlaganje raznih otpadnih tvari, koje nastaju u domaćinstvima. Reciklažno dvorište ima mogućnosti za odvojeno odlaganje manjeg ili većeg broja različitih otpadnih materijala. U okviru reciklažnog dvorišta moguće je odvojeno odlagati korisni i dio štetnih otpadnih materijala. Reciklažno dvorište ima radno vrijeme od 08:00 do 20:00 sati i ovdje građani donose u za to postavljene kontejnere ili posude otpadne materijale, kao što su: papir i karton,ambalažno staklo, limenke od pića i napitaka,metal, plastičnu ambalažu,glomazni otpad,zeleni otpad (trava, lišće, granje i sl.), kućanske aparate (bijela tehnika) i opasni otpad u količinama koje nastaju u kućanstvima i dr.
U gradu Osijeku trenutno su građanima na raspolaganju tri reciklažna dvorišta. U 2010. godini završena je većina radova na postavljanju reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velikaza za odvojeno prikupljanje raznih otpadnih tvari kao što su papir, karton, staklo, PET ambalaža, metali, zeleni otpad,glomazni otpad, stare gume i motorno ulje.
Tijekom 2011 god. izgrađeno je reciklažno dvorište Zeleni otok. U sklopu Zelenog otoka građani mogu odložiti 19 različitih vrsta otpada. Tako, uz ono već postojeće u Ulici J. J. Strossmayera, grad Osijek trenutno ima tri reciklažna dvorišta.

Vrste otpada koje se mogu odložiti na Zelenom otoku pogledajte ovdje.