Uvođenjem novog sustava korištenja komunalne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada koji se temelji na količini komunalnog otpada izraženog kroz njegov volumen nastojalo se potaknuti građane na prikupljanje iskoristivog otpada na mjestu njegovog nastanka.
Tijekom 2010 god. građanima su podijeljene kartonske kutije,te se započelo sa organiziranim prikupljanjem staroga papira na području Grada Osijeka po principu ‘’od vrata do vrata’’.Ovim načinom u 2010.god. prikupljeno je 170,49 tona starog papira, a u 2011.god. 298,08 tona.
Projekt prikupljanja starog papira po principu ”od vrata do vrata” nastavio se provoditi i dalje, nabavljeno je 25.000 plavih posuda od 120l koje su zamijenile kartonske kutije.
Nakon podjele i početka korištenja plavih posuda količina sakupljenog papira znatno se povečala te je u 2012 god prikupljeno 1287,94tona papira što je povečanje za cca. 300% u odnosu na isti period u 2011 god, a u 2013. god. prikupljeno je1.515,54 tone.

U travnju 2013.god započeli smo sa proširenjem sustava selektivnog prikupljanja korisnog otpada od građana po sistemu ‘’od vrata do vrata’’, te osim papira prikupljamo i plastiku. Građanima su podjeljene žute PVC vrećice od 80l i 120l za selektivno prikupljanje plastike. Prikupljena količina plastike u 2013 god. je 111,74 tone.

U 2014. god. u sklopu IPA projekta prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija pod nazivom ”The case for zero waste”-Stvaranje društva bez otpada nabavljeno je 1.300 žutih posuda za prikupljanje plastike u kolektivnom stanovanju. Sve zgrade u gradu Osijeku dobile su svoje posude u koje građani mogu odlagati plastiku. Odvoz je organiziran prema potrebi i dinamici punjenja.
Unapređivanjem sustava primarne selekcije očekujemo povečanje prikupljene količine plastike u odnosu na 2013.god. za više od 50%. U prvih 6 mj. 2014. prikupljeno je 119,14t plastike.