Posude za korisni otpad postavljaju se na određenim lokacijama u gradskim naseljima pred stambenim objektima. Tako postavljene posude za sakupljanje otpadnog papira, ambalažnog stakla, plastične, metalne i ostale ambalaže na jednoj lokaciji čine “eko otok”.
Lokacije eko otoka određene su tako da udovoljavaju kriterijima: da maksimalna udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta za smještaj otoka bude oko 350 m, te da jednoj posudi gravitira minimalno 500 do 600 stanovnika.
Uvažavajući slobodne površine, prometnice i zelene površine koje su na površinama naselja više ili manje prisutne, primijenjeni su drugi važeći kriteriji za raspored eko otoka kako bi se istima obuhvatio što veći broj stanovnika i promicala reciklaža.
Tijekom 2010/11 god. nabavljeno je 67 novih posuda od 2,5m3, te je obnovljeno, sanirano i hortikulturno uređeno 60 lokacija na kojima se nalaze po četiri spremnika za odvojeno sakupljanje papira, stakla, metala i plastike.
Lokacije eko otoka možete pogledati ovdje

Tijekom 2011 god. u sklopu IPA projekta Hrvatska-Srbija pod nazivom ”Ususret reciklaži u Osječko-baranjskoj županiji i Okrugu Sj. Bačka”u gradu Osijeku i gradu Subotici izgrađeno je pet ”eko točki.”
”Eko točke” postavljene su na 5 lokacija u gradu Osijeku u naseljima kolektivnog stanovanja, te predstavljaju još jedan od načina na koji se nastojalo omogućiti građanima da imaju prostor blizu svog doma gdje mogu odložiti iskoristivi otpad.
Lokacije eko točki možete pogledati ovdje