Radna jedinica Čistoća zadužena je za održavanje čistoće gradskih trgova, pješačkih zona i staza, nogostupa, dječjih igrališta, gradskih prometnica i ostalih javnih gradskih površina u gradu Osijeku.

Uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada Unikom obavlja za 47.000 kućanstava i 2.000 poslovnih korisnika na području grada Osijeka, Općine Čepin, Općine Antunovac, te Općine Ernestinovo.

Otpad se sakuplja u:

  • Tipiziranim plastičnim posudama ( 60, 80, 120, 160, 240, 1100 l )
  • Otvorenim i zatvorenim kontejnerima zapremnine 5 m3, 7m3, 9m3
  • Preskontejnerima 8 m3 i 10 m3
  • Rolkontejnerima 15 m3 i 20 m3
  • EKO kontejnerima za papir, staklo, plastiku i metalne doze zapremnine 2,5 m3

Skupljeni komunalni otpad odlaže se i zbrinjava na odlagalištu Lončarica Velika. U 2013. godini odloženo je 26.273 tone komunalnog otpada.

U Gradu Osijeku odvojeno prikupljanje otpada organizirano je:

Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se po pozivu građana na besplatni telefon (korisnik ima pravo na jedan odvoz tijekom kalendarske godine),količina glomaznog otpada je ograničena na 2 m3 po odvozu.