Programski okvir: IPA CBC HU-HR 2007-2013

Naziv projekta: REGION2SUSTAIN – „Stvaranje preduvjeta za održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području“

Nositelj: Unikom d.o.o. Osijek

Partneri u projektu: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Općina Beremend

Glavni cilj projekta: Glavni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete okoliša zajedničkim aktivnostima u prekograničnom području.

Ključne aktivnosti: Partneri iz Osijeka, nositelj projekta Unikom te Regionalna razvojna Agencija Slavonije i Baranje kroz projekt će nabaviti 3.650 posuda za prikupljanje biootpada i 500 kompostera. Kroz nabavku te podjelu kompostera po kućanstvima građani će se educirati o kompostiranju kroz radionice po gradskim četvrtima. Projektni partneri će izraditi i distribuirati edukativni priručnik o kompostiranju građanima Osijeka. Ovim aktivnostima očekuje se smanjenje količine miješanog komunalnog otpada izdvajanjem biootpada, a provedeni projekt služiti će kao primjer dobre prakse za razvoj sustava odvojenog prikupljanja biootpada u cijelom gradu Osijeku.

Glavne ciljne skupine: projekt je namijenjen tijelima lokalne i regionalne samouprave, poslovnom sektoru, nevladinim organizacijama, kućanstvima i svim zainteresiranim građanima

Trajanje projekta: 1.9.2015. – 31.8.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 267.249,00 €