Naziv projekta: Fostering use of renewable energy sources and waste to energy concept through targeted actions and raising of environmental awareness – 2RegionsZOOSustain / Korištenje potencijala obnovljivih izvora energije i koncepta od otpada do energije kroz ciljane aktivnosti i podizanje svijesti o zaštiti okoliša – 2RegionsZOOSustain

Programski okvir: Interreg V A HU – HR; prekogranična suradnja Hrvatska – Mađarska

Partneri na projektu: Unikom d.o.o., Udruga EU Centar (Hrvatska); Pečuški ZOO, Županija Baranya (Mađarska)

Kratki opis projekta: Projekt uključuje nabavu drobilice za usitnjavanje drvene komponente glomaznog otpada, izradu studije potencijala korištenja obnovljivih izvora energije u Osječkom Zoološkom vrtu, izradu prekograničnog edukacijskog materijala za edukaciju za okoliš u predškolskom i osnovno školskom obrazovanju,  instalaciju solarnih panela na terariju i akvariju Pečuškog Zoološkog vrta kao i promociju koncepta kružnog gospodarstva i korištenja obnovljivih izvora energije kroz konferencije, elektronske medije i društvene mreže.

Tijekom dvadeset mjeseci provedbe projekta želi se podići razina znanja i kompetencija o konceptu kružnog gospodarstva ne samo u općoj populaciji nego prije svega među učiteljima i nastavnicima kao prenosiocima znanja i ideja na mlađe generacije. Pri tome će se koristiti prostori zooloških vrtova kao učionice na otvorenom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Iako je kružno gospodarstvo, nepovratan, globalni trend, još je puno toga potrebno kako bi se koncept ukorijenio na regionalnoj i lokalnoj razini u Osječko – baranjskoj županiji i Županiji Baranya. Kružno gospodarstvo ima potencijal stvaranja novih poslovnih mogućnosti i novih poslovnih modela istodobno snažno podupirući zaštitu prirode kroz aktivnosti ponovne uporaba, recikliranja ili upotrebe obnovljivih izvora energije. Još jedan element nužan za tranziciju je snažno sudjelovanje različitih dionika (javnog sektora, ekonomskih i društvenih „igrača“, civilnog društva) kako bi se stvorila snažna višesektorska partnerstva. Osim toga cilj projekta je da se definira struktura obrazovanja na predškolskoj i školskoj razini (niži razredi osnovne škole) koje bi pomoglo da se i djeca, vrlo rano, upoznaju sa konceptom kružnog gospodarstva. Sve ovo ima za cilj podržati stvaranje inovativnih rješenja i najboljih praksi.

Nabavom nove opreme za usitnjavanje drvene mase iz glomaznog otpada i instalacijom opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kao i izradom edukacijskog materijala, povećati će se potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije dok će se provedbom edukativnih radionicom i studijskim putovanjima u Osječki i Pečuški zoološki vrt naši najmlađi sugrađani na praktičan način upoznati sa konceptom kružnog gospodarstva.

Ukupan iznos projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupan iznos projekta: 299.992,32 EUR

Iznos koji sufinancira EU: 254.993,47 EUR

Sredstva korisnika: 44.998,85 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2020. – 30.04.2022.

Kontakt osoba za više informacije:

Nada Kožul

Voditeljica pripreme i provedbe projekata

Nada.kozul@unikom.hr

031 374 234

099 589 8750

Poveznice:

http://www.huhr-cbc.com/en/

*Sadržaj je isključiva odgovornost Unikoma d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.