Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo uspostavlja sustav upravljanja kvalitetom radi postizanja i održavanja kvalitete svojih usluga.Kao tvrtka i kao pojedinci nastojimo biti najbolji u onome što radimo: sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, održavanje čistoće javnih površina,te održavanje javnih zelenih površina. U tom nastojanju usmjereni smo na zadovoljstvo korisnika naših usluga.

Politiku kvalitete definira Uprava tvrtke, a ona se preko predstavnika za kvalitetu brine o provođenju politike kvalitete kroz dokumentirani sustav kvalitete. Nadzorom nad ostvarenim rezultatima koristeći se suvremenim metodama u rješavanju problema Uprava donosi odluke za poboljšanje kvalitete cjelokupnog poslovanja Organizacije.

Sustav kvalitete obvezno primjenjuju radnici Radne jedinice “Čistoća” , Radne jedinice “Zelenilo” na svim svojim aktivnostima koje provode i poslovima koje rade. Radnici tvrtke temeljni su pokretači sustava, jer svojim osobnim znanjem i zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve. U okviru svojih ovlaštenja odgovorni su za kvalitetu svoga rada.

Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo obvezuje se trajno unapređivati svoj sustav kvalitete, usklađivati ga sa zahtjevima korisnika svojih usluga, zahtjevima propisa i normi radi neprekidnog poboljšanja kvalitete svojih usluga u odnosu na postavljene zahtjeve.

Svjesni smo činjenice da je održavanje obostranog korisnog partnerskog odnosa sa dobavljačima nezaobilazna komponenta uspješnog poslovanja i garancija kvalitete u isto vrijeme.Kontinuiranom visokom kvalitetom naših usluga želimo jačati povjerenje javnosti u naš rad koji je svakome vidljiv, a također pridonijeti stvaranju radnog okruženja koje će osigurati bolju komunikaciju i suradnju unutar tvrtke.

U tvrtki Unikom d.o.o. opredijelili smo se za implementaciju sustava zaštite okoliša. Iz tih razloga provodit ćemo slijedeću politiku upravljanja zaštitom okoliša. Kroz definiranje značajnih aspekata okoliša prepoznajemo naše ciljeve koje želimo realizirati u sustavu upravljanja zaštite okolišem te izrađujemo planove i programe za realizaciju definiranih ciljeva.
Aktivnosti svih naših zaposlenika usmjerene su stalnom poboljšavanju zaštite okoliša, kao i sprečavanje onečišćenja.

U sve naše procese u sustavu upravljanja zaštitom okoliša uključili smo i obvezu ispunjavanja zahtjeva zakonodavstva, te poštivanje propisa na koje je naša tvrtka pristala.
Dobavljače biramo na osnovu kriterija koji osiguravaju kvalitetne materijale i proizvode i koji vode brigu o zaštiti okoliša i utjecaju njihovih proizvoda i materijala na okoliš.

Obrazovanje zaposlenika po pitanju zaštite okoliša jest neprekidan zadatak, a direktor osigurava sve potrebne preduvjete za njezinu realizaciju.
Za sve nesukladnosti prema okolišu odgovara njegov izvršitelj, a svi zaposlenici se moraju zalagati da svoje poslove naprave dobro prvi i svaki sljedeći put.

U Osijeku, 01.11.2017.

Direktor:
Davor Vić,dipl.ing.građ.

Certifikate možete preuzeti ovdje: 90012015, 140012015