Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo uspostavlja sustav upravljanja kvalitetom radi postizanja i održavanja kvalitete svojih usluga.

Kao tvrtka i kao pojedinci nastojimo biti najbolji u onome što radimo: sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, te održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta. U tom nastojanju usmjereni smo na zadovoljstvo korisnika naših usluga.

Politiku kvalitete definira Uprava tvrtke, a ona se preko predstavnika za kvalitetu brine o provođenju politike kvalitete kroz dokumentirani sustav kvalitete. Nadzorom nad ostvarenim rezultatima koristeći se suvremenim metodama u rješavanju problema Uprava donosi odluke za poboljšanje kvalitete cjelokupnog poslovanja Organizacije.

Sustav kvalitete obvezno primljenjuju radnici Radne jedinice “Čistoća” i Radne jedinice “Zelenilo” na svim svojim aktivnostima koje provode i poslovima koje rade. Radnici tvrtke temeljni su pokretači sustava, jer svojim osobnim znanjem i zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve. U okviru svojih ovlaštenja odgovorni su za kvalitetu svoga rada.

Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo obvezuje se trajno unapređivati svoj sustav kvalitete, usklađivati ga sa zahtjevima korisnika svojih usluga, zahtjevima propisa i normi radi neprekidnog poboljšanja kvalitete svojih usluga u odnosu na postavljene zahtjeve.

Svjesni smo činjenice da je održavanje obostranog korisnog partnerskog odnosa sa dobavljačima nezaobilazna komponenta uspješnog poslovanja i garancija kvalitete u isto vrijeme.

Kontinuiranom visokom kvalitetom naših usluga želimo jačati povjerenje javnosti u naš rad koji je svakome vidljiv, a također pridonijeti stvaranju radnog okruženja koje će osigurati bolju komunikaciju i suradnju unutar tvrtke.

U Osijeku, listopad 2013.

Direktor:
Davor Vić,dipl.ing.građ.

Cretifikat možete preuzeti ovdje