JEDNOSTAVNA NABAVA 2021.

Građevinski materijal za odvodnju cesta:

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Poziv – 13092021

Dokumentacija

Izjava o pravu na reklamaciju

Izjava o roku isporuke

Ponudbeni list

Troškovnik


Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2021. godinu

PLAN NABAVE 2021.

Izjave o ne postojanju sukoba interesa ovlaštenih predstavnika naručitelja

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama – 2021. godina:

Sol za ceste – objava 23.11.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

Web, društvene mreže, edukativni priručnici i online priručnici – objava 06.10.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA I KOMUNALNA OPREMA (ponovljeni postupak) – objava 08.10.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

Oprema za dječja igrališta i komunalna oprema – objava 20.09.2021. – poništeni postupak

Dokumentaciju preuzmite ovdje

Gorivo za vozila i strojeve – objava 03.09.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

Usluga preuzimanja i zbrinjavanja plastičnog otpada s područja grada Osijeka –  objava 30.08.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

ASFALT I BITUMEN – objava 15.07.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

KAMEN ZA GRADNJU – objava 12.07.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

LAKA DOSTAVNA VOZILA – objava 24.06.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje   – poništeni postupak

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU KOMUNALNOG VOZILA ZA ĆIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA – zapremnine 8 m3 – objava 21.05.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

BETON – objava 19.05.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

GUME ZA VOZILA, TRAKTORE I RADNE STROJEVE – objava 17.05.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGE OSIGURANJA – objava 13.05.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU LAKIH TERETNIH VOZILA – objava 07.05.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA NADOGRADNJE SPECIJALNIH VOZILA – objava 21.04.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje – poništeni postupak

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZILA IVECO – objava 09.04.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASIING ZA NABAVU SAMOHODNIH KOSILICA – objava 23.02.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

POŠTANSKE USLUGE – NABAVA DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA – objava 18.02.20201.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU SPECIJALNIH KOMUNALNIH VOZILA – objava 08.02.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI POLJOPRIVREDNIH STROJEVA – objavljeno 03.02.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU ASFALTNOG FINIŠERAObavijest o nadmetanju

VREĆE ZA OTPAD -objava 12.01.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

MESO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA – objava 12.01.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje