Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2018. godinu

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE 2018.

REGISTAR JEDNOSTAVNE NABAVE 2018.

REGISTAR UGOVORA 2018. -JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA

EOJN – prosinac (Plan)

PLAN NABAVE 2018. – III. DOPUNA 15.01.2019

PLAN NABAVE 2018. – II. IZMJENA I DOPUNA – 24.09.2018.

PLAN NABAVE 2018.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave i izjave o ne postojanju sukoba interesa ovlaštenih predstavnika naručitelja

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama – 2018. godina:

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU EL. OSOBNO VOZILO – OBJAVLJENO 07.12.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU EL. KOMUNALNIH VOZILA – 2 kom. – OBJAVLJENO 18.10.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU UNIVERZALNOG RADNOG STROJA, SNJEŽNOG PLUGA I ROTACIJSKOG SILOSNOG POSIPAČA – OBJAVLJENO 11.10.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

SOL ZA POSIPAVANJE CESTA – OBJAVLJENO 12.09.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA – OBJAVLJENO 20.06.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

ZAŠTITNA ZIMSKA ODJEĆA – OBJAVLJENO 14.06.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

BETONSKA GALANTERIJA – OBJAVLJENO 08.06.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU LAKA TERETNA VIŠENAMJENSKA VOZILA ZA ODRŽAVANJE PROMETNICA, JAVNE HIGIJENE I ZELENILA – 5 kom -OBJAVLJENO  01.06.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Unikom d.o.o. Osijek, Ružina 11a, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

ASFALT – OBJAVLJENO 18.05.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Unikom d.o.o. Osijek, Ružina 11a, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

KAMEN TUCANIK – OBJAVLJENO 04.05.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

BETON – OBJAVLJENO 04.05.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZILA MERCEDES – OBJAVLJENO 23.04.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZILA MAN – OBJAVLJENO 23.04.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZILA IVECO – OBJAVLJENO 23.04.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA NADOGRADNJE SPECIJALNIH VOZILA – OBJAVLJENO 06.04.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

DIJELOVI POLJOPRIVREDENIH STROJEVA – OBJAVLJENO 06.04.2018

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU VOZILA – 3 kom. ( osobno vozilo i 2 gospodarska vozila) –  OBJAVLJENO 01.03.2018

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU KOSILICA – 3 kom. – OBJAVLJENO 09.02.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM – OBJAVLJENO 06.02.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU SPECIJALNIH VOZILA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA – OBJAVLJENO 26.01.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Unikom d.o.o. Osijek, Ružina 11a, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

PVC VREĆE ZA OTPAD – OBJAVLJENO 10.01.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

MESO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA -OBJAVLJENO 05.01.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje