Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2015. godinu

PLAN NABAVE 2015.

Izmjena i dopuna plana nabave

Dopuna PLAN NABAVE 2015.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini  – Registar Ugovora

Izjave o ne postojanju sukoba interesa

Davor Vić

Marijan Šveiger

Stevo Anetić

Tomislav Glavaš

Vinko Čukić

Zvjezdana Jakšić

Zvonimir Sokol

 

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama – 2015. godina 

 • Obavijest o nabavi  PEHD posuda za bio otpad, Polietilenskih kompostera i PP posuda za bio otpad – objava 11.12.2015.

-Otkazivanje nabave/cancelation notice- dokumentaciju preuzmite ovdje

-CORRIGENDUM No.1.-ISPRAVAK Br.1.  preuzmite ovdje  -objava 17.12.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • KOMUNALNA OPREMA – KANTE I KONTEJNERI ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA – objava 21.10.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • KAMENI AGREGAT – objava 09.10.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • PIJESAK – objava 09.10.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Šljunak i pijesak – objava 27.04.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Beton – objava 27.04.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Betonska galanterija – objava 27.04.2015. 

Dokumentaciju preuzmite ovdje 

 • Kamen tucanik – objava 27.04.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Dijelovi poljoprivrednih strojeva – objava 27.04.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje 

 • Rezervni dijelovi i usluge servisa za vozila IVECO – objava 27.04.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje 

 • Rezervni dijelovi i usluge servisa za vozila MERCEDES – objava 27.04.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Rezervni dijelovi i usluge servisa za vozila MAN – objava 27.04.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Rezervni dijelovi i usluge servisa za nadogradnje specijalnih vozila – objava 27.04.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Gorivo – objava 28.04.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Asfalt – objava 28.04.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Usluga financijskog leasinga za najam kosilica – 2 kom – objava 05.05.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Oprema za dječja igrališta i urbana oprema – objava 14.07.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • Usluga financijskog leasinga za najam 
 • snježnog pluga – 1 kom
 • rotacijskog silosnog posipača – 1 kom
 • priprema kamiona za zimsku službu – 2 kpl

objava 13.08.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

 • RFID TRANSPONDERI – 28.000 kom – objava 14.08.2015.

Dokumentaciju preuzmite ovdje