Tijekom veljače 2022. godine nastavljeni su pripremni radovi na izgradnji novih kapaciteta u prostoru zoološkog vrta Osijek za smještaj i brigu o pronađenim unesrećenim jedinkama divljih životinja. Izvođač radova Planum-građenje d.o.o. iz Vukovara suočio se sa dodatnim izazovima prilikom provedbe radova.

Naime, prije samog početka gradnje objekta potrebno je provesti dodatne aktivnosti, sondiranje lokacije tj. ispitivanje tla slanjem određene vrste podražaja kako bi se dobila povratna informacija o njegovim svojstvima, izvršiti terensku klasifikaciju, te izraditi geotehnički elaborat.

Provedba temeljitih terenskih i laboratorijskih ispitivanja neophodna je za dobivanje ulaznih podataka o uslojenosti podloge, nosivosti, slijeganju, kategorizaciji i kvaliteti materijala te odabiru prihvatljive tehnologije izvedbe radova kako bi se osigurala stabilnost i dugovječnost buduće zgrade oporavilišta.