Posjetili smo Zoološki vrt Osijek na čijem će se području izgraditi, rekonstruirati i opremiti kompleks oporavilišta za divlje životinje. Projekt izgradnje oporavilišta financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda unaprijediti će sustav zbrinjavanja životinja i ojačavanja zelene infrastrukture uz promicanje značaja prirodne baštine grada Osijeka. Osim toga, jedan od ciljeva realizacije ovoga projekta je i edukacija šire javnosti kako bi se stekla osnovna znanja o biologiji životinja i njihovih staništa, kroz podizanje svijesti o dobrobiti i zaštiti životinja i upoznavanjem prirodnog ponašanja divljih životinja. U tom smislu, kroz edukaciju možemo utjecati na javnost da svatko od nas može pomoći očuvanju vrsta čak i s minimalnim naporom, telefonskim pozivom, pružanjem prve pomoći ili transportom životinje do oporavilišta ili veterinara.

Izgradnjom, rekonstrukcijom i opremanjem kompleksa oporavilišta stvoriti će se uvjeti zbrinjavanja većeg broja jedinki strogo zaštićenih zavičajnih vrsta životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane, u svrhu liječenja i oporavka radi povratka u prirodu ili u svrhu repopulacije i/ili reintrodukcije. Na priloženim fotografijama vidljivo je nulto stanje područja na kojem će se izgraditi oporavilište za divlje životinje.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Odjel za biologiju

Mr. sc. Ivana Vrućina