Dana 12. travnja, 2022. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem članka 67. Stavka 4. Zakona o zaštiti prirode, te članka 6. Pravilnika o oporavilištima za divlje životinje, donijelo je rješenje za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje trgovačkom društvu Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo – Radna jedinica zoološki vrt. Ovo ovlaštenje izdano je na rok od 5 godina tj. do 12. travnja 2027. godine. Poslovi koje će moći obavljati  oporavilište u Osijeku su:

  1. skrb o živim jedinkama strogo zaštićenih divljih životinja iz skupine kralješnjaka (osim riba), koje potječu iz prirode Republike Hrvatske i pronađene su iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene i/ili otrovane, u svrhu njihovog oporavka i povratka u prirodu i/ili,
  2. privremenog zbrinjavanja živih jedinki divljih životinja zaplijenjenih ili oduzetih na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, br. 94/13 i 14/19), do pravomoćnog okončanja postupka i odluke Ministarstva o daljnjem postupanju  s njima i/ili
  3. privremenog smještaja živih jedinki invazivnih stranih vrsta životinja koje su preuzete temeljem Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, br. 15/18 i 14/19), do odluke Ministarstva o konačnom postupanju  s njima.

Djelatnici Odjela za biologiju, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, sadržajno su osmislili i napisali edukativni program iz područja zaštite prirode pod nazivom Očuvanje divljih strogo zaštićenih vrsta životinja s prostora RH zbrinjavanjem u oporavilištima“ za učenike srednjih škola prirodoslovne i/ili veterinarske struke koji će biti platforma za edukaciju učenika. Cilj ovoga programa je ojačati svijest srednjoškolskih učenika o značaju očuvanja divljih strogo zaštićenih i ugroženih životinjskih vrsta prostora RH kroz upoznavanje sa strogo zaštićenim životinjskim vrstama, njihovom biologijom, ekologijom, razlozima njihove ugroženosti i zaštite, potrebi očuvanja njihovih staništa te načinima zbrinjavanja ozlijeđenih divljih životinja koje se liječe/oporavljaju u oporavilištima.

Preliminarni razgovori sa ravnateljima i profesorima biologije Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića iz Osijeka te Poljoprivredne i veterinarske škole iz Osijeka također su odrađeni u svrhu dogovora oko termina predstavljanja projekta i rasporeda održavanja edukacija učenika.

Provedbom temeljitih terenskih i laboratorijskih ispitivanja zemljišta izrađen je geotehnički elaborat te odabirana prihvatljiva tehnologija za izvedbu radova kako bi se osigurala stabilnost i dugovječnost buduće zgrade oporavilišta. Radovi na izgradnji oporavilišta su u punom jeku, postavljeni su temelji za izgradnju dvije volijere.