Jedan od ciljeva realizacije projekta „Unaprjeđenje postojećih i uspostava novih kapaciteta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu Unikom d.o.o. – Radna jedinica Zoološki vrt“ je i edukacija šire javnosti o biologiji i staništima životinja koje su smještene u oporavilištu kao i  podizanje svijesti o dobrobiti i važnosti zaštite tih životinja.

U tu svrhu, djelatnici Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, izraditi će online priručnik za prepoznavanje najčešćih vrsta ili skupina životinja koje se smještaju u oporavilištu kako bi se stekla osnovna znanja o životinjama koje se zbrinjavaju. Važnost edukacije opće populacije je neizmjerna jer edukacijom javnosti omogućujemo aktivno sudjelovanje u očuvanju vrsta (telefonskim pozivom, pružanjem prve pomoći i/ili transportom životinje do oporavilišta).