Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Antunovac može preuzeti ovdje – Odluka o obvezatnom koristenju komunalne usluge odrzavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Antunovac