Kako bi Unikom bio što uspješniji u svom poslovanju, puno radi na unaprjeđenju svih svojih radnih jedinica.
U skladu s europskim standardima Unikom je uveo i primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, te sustav upravljanja zaštitom
okoliša ISO 14001:2004 prepoznao je i važnost IPA projekta prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, te zajedno s JKP Komunalije iz Sremske
Mitrovice provodi projekt “The case for zero waste”.

Poznato je kako Unikom od 2010. godine vrlo uspješno radi na selektivnom sakupljanju komunalnog otpada, te je u gradu Osijeku to organizirano
putem:

  • eko otoka,
  • prikupljanje starog papira po sistemu “od vrata do vrata”,
  • organizirani odvoz glomaznog otpada,
  • putem zelenog otoka
  • eko točki

Kroz sve aktivnosti potičemo građane na prikupljanje iskoristivnog otpada na mjestu njegova nastanka.
Rezultati prikupljenih količina starog papira ili plastične ambalaže koju pratimo iz godine u godinu sve su veće – građani su 2009. prikupili 69
tona starog papira, da bi u 2013. prikupili čak 1.515 tona putem plavih kanti.
Godine 2013. građani su u žutim vrećama “od vrata do vrata” prikupili čak 112 tona prikupljene plastične ambalaže koja nije u sustavu otkupa.
Sve su to rezultati sustavne edukacije svih društvenih skupina na kojoj Unikom radi već dugi niz godina, jer je to važan segment u rješavanju
problema gospodarenja otpadom. Ovim su projektom obuhvaćene sve osnovne škole Grada Osijeka i prigradskih naselja, a edukaciju provodimo i svim
zainteresiranim skupinama srednjoškolaca i studenata, te svake godine obilježavamo značajne eko datume. Osim sa školama, surađujemo i s
ekološkim udrugama s područja Grada Osijeka. Ulaganje u edukaciju i kontuinuiranu promidžbu svakako je dugoročna i isplativa investicija koja će
u konačnici potaknuti na selekciju i iskorištavanje korisnog otpada, te smanjiti količinu otpada na odlagalištu koju je potrebno trajno
zbrinuti.

Ovi napori prepoznati su u oštroj konkurenciji na državnoj razini. Tako je ovoga vikenda u sklopu festivala ambalaže FEST.A CROPAK 2014 u NP
Plitvička jezera direktoru Unikoma, g. Davoru Viću uručeno priznanje EKO CROPAK 2014 za doprinos zaštiti okoliša s aspekta gospodarenja
ambalažnim otpadom, za projekt “Edukacija o gospodarenju otpadom kao cjelovit doprinos zaštiti okoliša na području Grada Osijeka”, a koje
dodjeljuje Institut za ambalažu i tiskarstvo Tectus – latT časopis Ambalaža/REGprint Tectus d.o.o. Zagreb.