Općina Antunovac u suradnji s Unikomom započela je s prilagodbom na novi sustav odvoza otpada ugrađivanjem transpondera (čipova) na postojeće zelene kante za odvoz miješanog komunalnog otpada u kućanstvima sa područja Općine Antunovac.

Sustav za računalnu kontrolu zbrinjavanja otpada i naplatu po količini odvezenog otpada uspješno se koristi u Europi od 1993. godine u raznim varijantama. Taj računalni sustav ugrađuje se na razne tipove vozila za odvoz otpada, kao i na spremnike za otpada koji imaju predviđeno mjesto za ugradnju transpondera (čipova).
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira projekt Općine Antunovac u vrijednosti 30.000,00 kuna. Ovaj sustav znatno unapređuje postojeći odvoz otpada potičući korisnika na odvajanje korisnog otpada što će znatno smanjiti količinu odloženog komunalnog otpada na odlagalištu.
opcina_antunovac_se_priprema_za_novi_sustav_odvoza_otpada_u_kucanstvima_20_10_2015 opcina_antunovac_se_priprema_za_novi_sustav_odvoza_otpada_u_kucanstvima_20_10_2015_1