Obavještavamo sve zainteresirane građane o mogućnosti preuzimanja drvne mase sakupljene sa javnih površina grada Osijeka.
Radi se o dijelovima stabala i grana nakon orezivanja stabala.
Građani (fizičke osobe) sa prebivalištem na području grada Osijeka uz predočenje osobne iskaznice mogu preuzeti navedeno u periodu od 07. – 21. kolovoza 2017. u vremenu od 07:00 – 15:00 sati, na Unikomovoj kompostani, Biljska cesta.
15. kolovoza (utorak), na blagdan Velike Gospe kompostana neće biti otvorena.

podjela