Poštovani korisnici,

zbog najavljenih cjelodnevnih radova na održavanju sustava opskrbe električne energije u Ružinoj ulici koji su najavljeni iz HEP-a za ponedjeljak 21.12.2020. godine, obavještavamo Vas kako ostvarivanje usluga na blagajni Unikoma i ostalih usluga za korisnike koje se obavljaju u zgradama u Ružinoj ulici 11a (naručivanje odvoza glomaznog otpada, kontejnera i sl.) tijekom cijeloga dana neće biti moguće. Zahvaljujemo vam na razumijevanju.