U sklopu projekta 2REGIONS2SUSTAIN u petak 28.rujna 2018. u prostorijama Hotela Palatinus u Pečuhu održana je završna konferencija projekta. Predavači na Konferenciji su bili  Nada Kožul iz Unikoma, Csaba Leitol i Csaba Ver iz komunalnog poduzeća Biokom iz Pečuha, Dragan Kovačević iz Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, Viktor Varju iz Mađarske akademije znanosti i umjetnosti i dr. Peter Merza iz Razvojne agencije Grada Pečuha. Projekt 2Regions2Sustain financiran je iz programa prekogranične suradnje Interreg V-a Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., i trajao je od 01.06.2017. do 30.09.2018., a ukupna vrijednost projekta je 273.009,38 EUR. Završna konferencija bila je prigoda da svi uključeni još jednom sumiraju rezultate, podijele najbolje prakse i saznanja stečena provedbom projekta sa širom javnošću kao i da utvrde mogućnosti daljnje suradnje na predstojećim natječajima.