Tijekom listopada i početkom studenog mjeseca 2022. godine, u sklopu projekta pod nazivom „Unaprjeđenje postojećih i uspostava novih kapaciteta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu Unikom d.o.o. – Radna jedinica Zoološki vrt koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda djelatnici Odjela za biologiju, mr. sc. Ivana Vrućina, doc. dr. sc. Goran Vignjević i Ramona-Ana Davidović, mag. prot. nat et amb, proveli su drugi dio edukativnog programa iz područja zaštite prirode pod nazivom „ Očuvanje divljih strogo zaštićenih vrsta životinja s prostora RH zbrinjavanjem u oporavilištima“.

Drugi dio ovoga edukativnog programa održan je u prostorijama Zoološkog vrta Osijek, a sudjelovali su učenici dviju srednjih škola i to učenici prvih i trećih razreda Tehničke škole i Prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića iz Osijeka te učenici svih razreda veterinarskog smjera, Poljoprivredne i veterinarske škole iz Osijeka. U sklopu stručne prakse ovoga programa ukupno je sudjelovalo 170 učenika i 5 nastavnika u pratnji.

U provedbi praktičnog dijela učenici posjećuju i upoznaju se s radom Oporavilišta za divlje životinje Zoološkog vrta u Osijeku, imaju mogućnost nazočiti radu s divljim životinjama, mogućnost razgovora sa stručnim osobljem, a vezano za brigu i skrb o životinjama koje borave u oporavilištu kao i uvid u izgradnju i rekonstrukciju nastambi za oporavak i liječenje strogo zaštićenih životinja. Kroz praktični rad učenici su se upoznali s jednom od metoda istraživanja lova i ishrane sova, kojom su mogli uvidjeti povezanosti životinja unutar nekog staništa, te važnost očuvanja ravnoteže ekosustava kroz zaštitu strogo zaštićenih vrsta. Kroz praktični rad na temu važnosti očuvanja i zaštite autohtonih strogo zaštićenih vrsta kornjača uslijed negativnih utjecaja invazivnih vrsta kornjača, učenici će se upoznati s pojmom invazivnosti, negativnog utjecaja invazivnih vrsta koji imaju na stanište i vrste koje tamo žive i sl. Ovaj program osim ciljanog obrazovanja omogućuje senzibilizaciju i jačanje svijesti učenika za očuvanje prirode i okoliša.

Za uspomenu na provedbu ovoga projekta učenicima su podijeljeni prigodni pokloni – edukacijski materijali (letci, blok, kemijska olovka te platnena vrećica za logom Oporavilišta), Potvrde o sudjelovanju u edukativnom programu kao i lunch paket. Zadovoljna lica učenika i nastavnika dokaz su da je učenje primjenom najbolji put za uspjeh jer i stara poslovica kaže: Što čujem-zaboravim, što vidim – zapamtim, što napravim – znam.

Glavni cilj edukativnog programa bio je ojačati svijest srednjoškolskih učenika o značaju očuvanja divljih strogo zaštićenih i ugroženih životinjskih vrsta s prostora RH kroz upoznavanje sa strogo zaštićenim životinjskim vrstama, njihovom biologijom, ekologijom, razlozima njihove ugroženosti i zaštite, potrebi očuvanja njihovih staništa te načinima zbrinjavanja ozlijeđenih divljih životinja koje se liječe/oporavljaju u oporavilištima.