Osijek je jedan od prvih gradova u kojima je organizirano prikupljanje plastike i papira praktički s kućnog praga, a tijekom godina odvojeno prikupljanje otpada prošireno je na staklo, metalnu ambalažu i biootpad.

MANJE MIJEŠANOG OTPADA Preuzimanje i odvoz sekundarnih sirovina uključeno je u cijenu minimalne javne usluge koju plaćaju svi građani. A sve u cilju smanjivanja količine miješanog komunalnog otpada.

Unikom raspolaže specijaliziranim kamionima za prikupljanje i odvoz papira i plastike do oporabitelja, odnosno tvrtki koje se bave daljnjim iskorištavanjem takvih sirovina. Prikupljanje i prijevoz plastike i papira organizirano je istim kamionima, ali se te dvije sirovine prevoze u različitim terminima, prema rasporedu odvoza. Plastika i papir nikada se ne prevoze zajedno i nikada ne dolazi do miješanja tih sirovina tijekom transporta.

Sva kućanstva u kolektivnom stanovanju, odnosno u zgradama, već godinama imaju posude za odvojeno prikupljanje papira i plastike. A obitelji u individualnom stanovanju, u kućama, uz posude za prikupljanje papira trenutno na raspolaganju imaju PVC vrećice za odvajanje plastike.

POSUDE I te će vrećice uskoro biti zamijenjene žutim posudama za plastiku jer Unikom od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost očekuje isporuku 15.000 takvih posuda, a nakon toga još jednako toliko smeđih posuda za prikupljanje biootpada.