Unikom je u suradnji s Udruženjem stanara grada Osijeka pokrenuo inicijativu za certificiranje osječkih stambenih zgrada u kojima su stvoreni uvjeti za odvojeno prikupljanje otpada.

UREĐENE PROSTORIJE Suvlasnici koji u svojim zgradama urede prostorije za odlaganje otpada mogu zgradi priskrbiti Ekološki certifikat 6.

On dokazuje da se u zgradi odvaja šest vrta otpada, odnosno da je postignuta najviša europska razina primarne selekcije otpada.

PROMOTIVNI LETAK Kao uvod u projekt certifikacije svim je osječkim domaćinstvima podijeljen edukativni letak “Plaćaš onoliko koliko onečistiš” u kojemu su objašnjene promjene u načinu obračuna odvoza miješanog komunalnog otpada.

Građani su informirani kako odvojenim prikupljanjem plastike, papira, biootpada te staklene i metalne ambalaže, za koje je osiguran besplatan odvoz, mogu utjecati na smanjivanje količine miješanog komunalnog otpada. A o tome ovisi i visina njihove mjesečne naknade za odvoz.