Predstavnici Unikoma, predvođeni direktorom, Mariom Turalijom, bili su na radnom sastanku u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje ih je dočekao direktor, Siniša Kukić sa suradnicama.

Teme sastanka bile su uspostava postrojenja za obradu/recikliranje krupnog (glomaznog) otpada za potrebe zbrinjavanja istog na području koje pokriva Unikom, zatim dogradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Sarvaš, prijava na Javni poziv FZOEU-a za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru za 2021. godinu, izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće zelene infrastrukture u gradu Osijeku, te poboljšanje tehnološke razine zbrinjavanja bio otpada na kompostani Unikoma.

Vrlo uspješan sastanak bio je prilika da Unikom utvrdi buduće smjernice razvoja u skladu s očekivanim natječajima Fonda u sljedećem financijskom razdoblju. Konkretno, razjašnjeni su detalji natječaja, te nabave komunalne opreme. Kao predmet natječaja spominjana je nabava balirki za papir i plastiku, te podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Detalji nabave bit će usuglašeni s Gradom Osijekom.

Između ostaloga, rukovodstvo FZOEU naglasilo je spremnost za buduću suradnju s Unikomom, te naglasilo da su njihovi djelatnici uvijek otvoreni pružiti bilo kakvu pomoć kako bi povlačenje sredstava iz EU i Nacionalnog fonda bilo što uspješnije.