Na sjednici je za budućeg voditelja Grupacije izabran dosadašnji voditelj Tomislav Ćurko iz Čistoće d. o. o. Zadar. Za članove Vijeća Udruženja komunalnog gospodarstva u ime Grupacije održavanja čistoće izabrani su: Davor Vić (Unikom d. o. o., Osijek), Dijana Mijač Dretar (KP Križevci d. o. o.), Snježana Tkalčec Avirović (KP Čakom d. o. o. Čakovec) i Ante Jović (Čistoća Imotske krajine d.o.o.).

Čestitke svima izabranima i puno uspjeha u daljnjem radu.

VIŠE NA: hgk.hr