U sklopu projekta The case for zero waste – Stvaranje društva bez otpada u srijedu 18.02.2015. u Osijeku je održana Međunarodna konferencija pod nazivom Gospodarenje otpadom u EU.
Na konferenciji je naglašeno kako je Osijek već daleko otišao po pitanju primarne selekcije otpada prikupljanjem starog papira i plastike na kućnom pragu, a što su građani odlično prihvatili. Upravo kroz ovaj projekt nabavljeno je 1.300 žutih posuda koje su predane građanima na korištenje, a na frekveninim lokacijama u gradu postavljeno je 20 mini eko-otoka u kojima građani mogu odložiti papir, plastičnu ambalažu, limenke i biootpad.

Okupili smo se radi razmjene iskustva i znanja, utvrditi kome mi možemo biti primjer, ali i čuti kako se to čini u Francuskoj i Sloveniji, u gradovima od kojih mi možemo nešto naučiti. Naš je zadatak smanjiti količinu otpada i iskoristiti sve što se može, a slijedeći veliki izazov je početi odvajati biorazgradivi otpad, čemu prethodi gradnja kompostane – rekao je direktor Unikoma Davor Vić.

Pomaci su vidljivi praktički svakodnevno i u Osijeku sve više građana savjesno razdvaja otpad – rekao je zamjenik gradonačelnika Denis Ambruš.

U Sremskoj Mitrovici kroz ovaj projekt nabavljeno je 96 kontejnera za odlaganje PET ambalaže, papira i kartna, te je građanima podijeljeno 1.000 kompostera – rekao je direktor JKP Komunalije Radoslav Jevremović.

Cilj je ove konferencije bio i prikupiti iskustva zemalja koje su ispred nas po ovom pitanju, naime Ljubljana je na prvom mjestu u EU među glavnim gradovima proglašena Europskom zelenom prijestolnicom.

Odvajanje otpada treba napraviti jednostavno i blisko građanima, a Osijek je napravio velike korake u tom smjeru – rekao je Igor Petek, predsjednik Komisije za otpad Slovenske gospodarske komore.

Sve prezentacije sa održane konferencije možete preuzeti ovdje>