U srijedu 30.ožujka 2016. god. u prostorijama Gradske četvrti Novi Grad, održana je prezentacija uspostave sustava odvojenog prikupljanja biootpada otpada u kolektivnom stanovanju u sklopu projekta REGION2SUSTAIN. Partneri na projektu su Unikom d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje i Općina Beremend iz Mađarske. Na prezentaciji su bili nazočni Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović, gradonačelnik grada Osijeka, Ivan Vrkić te direktor Unikoma d.o.o., Davor Vić. Direktor Unikoma, Davor Vić, predstavio je aktivnosti Unikoma u području gospodarenja otpadom od 2010. – 2015.godine., te buduće projektne ideje i aktivnosti u gospodarenju otpadom na području grada Osijeka do 2020 god.


Sustav odvojenog prikupljanja biootpada kakav razvija Osijek može se primijeniti u ostalim gradovima Hrvatske

U gradu Osijeku uspostavlja se sustav odvojenog prikupljanja biootpada. U sklopu tog projekta stanari zgrade u osječkoj četvrti Novi grad danas su dobili nove posude za odvojeno prikupljanje biootpada. Tom prilikom obišli su ih ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović i gradonačelnik Ivan Vrkić.
‘Postojeći sustav gospodarenja otpadom moramo unaprijediti, ako želimo ispuniti EU obveze i poštedjeti građane suvišnih troškova odvoza otpada. Kućno kompostiranje važan je projekt kojeg planiramo provesti na nacionalnoj razini. Zamisao je da građani kompostiraju otpad uz potporu komunalnih tvrtki. To se može ostvariti odvajanjem biootpada u posebne posude ili kompostiranjem u vrtovima, okućnicama, vikendicama’ – kazao je ministar Slaven Dobrović i istaknuo kako se sustav odvojenog prikupljanja biootpada koji razvija Osijek može primijeniti u ostalim gradovima Hrvatske.
Ministarstvo trenutno izrađuje akcijski plan kućnog kompostiranja koji će se predstaviti u najbržem mogućem roku, budući da Hrvatska već sada ne ispunjava EU obvezu koja se odnosi na smanjenje količine biootpada koji se odlaže na odlagalištima. Projekt kućnog kompostiranja planira se financirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i EU fondova. Cilj tog projekta je da se značajno smanje količine biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu iz kućanstava.
‘Grad Osijek ima vrlo razvijen sustav odvajanja otpada koji dalje nadograđujemo. Jedan od primjera je i ovaj pilot projekt podjele posuda za biootpad građanima. Očekujemo da će nam u razvoju sustava pomoći Ministarstvo kako bi građani imali što prihvatljiviju cijenu odvoza otpada.’ – izjavio je gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić.
Podjela bioposuda u zgradama u Osijeku dio je projekta prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske ‘Stvaranje preduvjeta za odgovorno gospodarenje otpadom u pograničnom području’. Projekt vrijedan oko 1,2 milijuna kuna s realizacijom je započeo u rujnu 2015. i trajat će godinu dana. EU sufinanciranje iznosi 85%, a ostatak sredstava osigurao je Grad Osijek.
U realizaciji projekta sudjeluju komunalna tvrtka Unikom, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje i Općina Beremend (Mađarska). U planu je i edukacija građana koja će se provoditi na razinama gradskih četvrti te će se dijeliti edukativni priručnici.
Projekt je dio cjelokupnog sustava odvojenog prikupljanja biootpada u Osijeku u sklopu kojeg se gradi kompostište vrijedno 9,6 milijuna kuna, kojeg su ministar i gradonačelnik također obišli. U svibnju 2016. jedan dio kompostišta bit će spreman za odlaganje odvojeno sakupljenog biootpada. U planu je i nabavka opreme potrebne za rad kompostišta – prevrtač, sito, utovarno vozilo kao i nabava dodatnih posuda za sakupljanje biootpada.
Odvojenim prikupljanjem biootpada smanjit će se količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže, a prikupljeni biootpad prerađivat će se na kompostištu.

Tekst: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode