Na Trgu svetog Ivana Pavla II djelatnici Unikoma postrojili su vozila i mehanizaciju čija je zadaća održavati prohodnima osječke ceste i nogostupe u zimskim uvjetima.
Na smotri je pokazano 10 velikih vozila za ceste, traktore i specijlazirana vozila kojima će se čistiti ceste, pješačke i biciklističke staze.

Obveze Unikoma d.o.o. su uređenje stacionara za stalno mjesto pripravnosti ( smještaj za ljudstvo, strojeve i posipala), osiguranje vozila, telefona i radio veza; izvršavanje procjene i nabave potrebnih količina posipala; te priprema potrebnih strojeva.

Trajanje zimskih uvjeta započinje 15. studenog 2014. godine i završava 15. travnja 2015. godine. Iznimno zimski uvjeti, ukoliko to nalažu vremenske prilike mogu započeti ranije i trajati duže od utvrđenog vremena. Postupkom javne nabave za zimsku sezonu 2014./2015. osigurano je 1.100 tona soli.
Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta Unikom na području grada održava 95,96 km nerazvrstanih cesta I prioriteta i 90 km nerazvrstanih cesta (II., III., IV., i V. prioriteta). Prioriteti su utvrđeni Izvedbenim programom zimske službe.

Veliki dio mehanizacije opremljen je RASCO opremom, što ukazuje na dugogodišnju suradnju dviju tvrtki.

Zahvaljujemo OŠ “Sv. Ana” na suradnji; učenici 3b i 4b razreda u pratnji svojih učiteljica nazočili su smotri zimske službe gdje su učenici razgledali strojeve i saznali sve o njihovoj namjeni.